ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

Ανοσοσφαιρίνες

  • IgG και υποτάξεις (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)
  • IgA
  • IgM
  • IgE
  • Ελαφρές αλυσίδες κ και λ

Ανοσοχημικές εξετάσεις

(hsCRP, CRP, C3c, C4, RF, ASLO, sTR, Τρανσφερίνη, α1-Αντιθρυψίνη, α1-Μικροσφαιρίνη, α2-Μακροσφαιρίνη, β2-Μικροσφαιρίνη, Απτοσφαιρίνη, Προλευκωματίνη, Μυοσφαιρίνη, Σερουλοπλασμίνη, Αιμοπηξίνη, Συστατίνη C, Πλασμινογόνο, α1- Αντιπλασμίνη, Φιμπρονεκτίνη, ASDOR, SAA, CIC, RbP)

Αυτοανοσία

(anti-TG, anti-TPO, anti-TSHR, anti-CCP, GPA, Αντισώματα έναντι ενδογενούς παράγοντα, Αντισώματα έναντι F-ακτίνης, Αντισώματα έναντι ιστονών, Αντισώματα έναντι χρωματίνης, ASCA, AMA, GBM, Αντισώματα έναντι ινσουλίνης, Αντι-GAD, Αντισώματα έναντι BP 180-a, ANA, Αντι-dsDNA, SSA/Ro, SSB/La, Αντι-Sm, Αντι-RNP, Αντι-Jo-1, Αντι-Scl-70, Αντι-Ribo-P, ACA, ASMA, Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, ANCA, Αντιεπινεφριδιακά αντισώματα, ICA, Αντιωοθηκικά αντισώματα, Αντισώματα έναντι δεσμογλίνης, Διερεύνηση κοιλιοκάκης, Διερεύνηση αυτοάνοσης ηπατίτιδας)

Κυτταροκίνες

(IL-6, IL-1, IL-2, IL-4, IL-8, IL-10, TNF-α, TNF-β, TGF-β)

Αλλεργία

Έλεγχος αλλεργιογόνων

Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΠΥ και με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές εταιρείες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού ή για να λάβετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας στο 24310 20055 και στο e-mail: info@merentiti.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ