ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Γενική Εξέταση Αίματος

ΤΚΕ

Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)

Μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος (πλακάκι)

Καθορισμός Ομάδας Αίματος (σύστημα ABO)

Καθορισμός ομάδας στο σύστημα Rhesus

Έλεγχος ανεπάρκειας G6PD

Έλεγχος ωσμωτικής αντίστασης ερυθρών

Τεστ δρεπάνωσης

Coombs (έμμεσος και άμεσος)

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Στο τμήμα προσδιορίζεται η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, HbA1c, με την πρότυπη μέθοδο HPLC που χρησιμοποιεί ο αναλυτής D-10TM Hemoglobin testing system της BIO-RAD. Με βάση την HbA1c γίνεται η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη, η ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Στο τμήμα προσδιορίζεται η αιμοσφαιρίνη HbA2 με την πρότυπη μέθοδο HPLC που χρησιμοποιείται στις μονάδες μεσογειακής αναιμίας. Με βάση την HbA2 γίνεται η διάγνωση της ετερόζυγης β θαλασσαιμίας, γνωστής ως στίγμα της μεσογειακής αναιμίας, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ζευγάρια που περιμένουν παιδί. Με την ίδια μέθοδο προσδιορίζεται και η Εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F, HbF

Διερεύνηση Αναιμίας

 • Φερριτίνη
 • Φυλλικό οξύ
 • Φυλλικό οξύ ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Βιταμίνη B12

Έλεγχος Πηκτικότητας – Παρακολούθηση Αντιπηκτικής αγωγής:

 • Χρόνος προθρομβίνης, PT, και έκφρασή του ως INR
 • Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης, APTT
 • Ινωδογόνο
 • D-Dimers
 • Αντι-Χα
 • Αντι-ΙΙα

Διερεύνηση Θρομβοφιλίας και Αιμορραγικής διάθεσης

 • Αντιθρομβίνη III
 • Ομοκυστεΐνη
 • Πρωτεΐνη C
 • Πρωτεΐνη S
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C, APCR
 • Αναστολέας Ενεργοποιητή Πασμινογόνου-1, PAI-1
 • Αντικαρδιολιπίνες (IgG, IgM)
 • Αντιπηκτικό Λύκου, LA
 • Πλασμινογόνο
 • α1 Αντιπλασμίνη
 • Φιμπρονεκτίνη
 • Παράγοντας XIII
 • Παράγοντας V / LEIDEN
 • Παράγοντας II / G20210A
 • Παράγοντας X
 • Παράγοντας IX
 • Παράγοντας VIII
 • Παράγοντας Von Willebrand

Συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΠΥ και με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές εταιρείες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού ή για να λάβετε τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας στο 24310 20055 και στο e-mail: info@merentiti.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ